Betonggarasje-Strande

Tilbygg til enebolig. Plasstøpt betongkjeller og dekke med garasje i 1. etg. samt tilbygg mot nord med støttemurer. BYGG Kompetanse as utfører betongarbeider. Snekker Team as står for tømring.