Kaianlegg på Nord Heggdal

Dette flotte kai-anlegget ble ferdigstilt sommeren 2008. Foruten betongsøylene er kaia oppført i treverk. Kaia er forankret i bergveggen og tredekket er naturlig tilskjært mot bergveggen.Langs moloen er det flytebrygger. I tillegg er det oppsatt et sløyehus og seks små boder. Kaia har også badestamp og bålhus.

Artikler:
Øyavis, august 2008