Kontorlandskap NAV

De gamle lokalene til Trygdeetaten i "Bankbygget" samt felleskantinen og to andre kontor ble slått sammen og bygd om til nytt kontorlandskap for NAV Midsund.

Artikler:
Øyavis, 0908
Midsund Kommune, 0908